Hội nghị Thần Kinh - Hội Thần kinh học Việt Nam

CHI TIẾT PHIÊN

Quay lại

RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG

WS4 | 14:00 - 17:00 | 02/08/2024 | HỘI TRƯỜNG D (PHÒNG ĐÀ NẴNG)

Chủ tọa:

GS.TS.BS.Daniel Trương
The Parkinson’s and Movement Disorder Institute, Fountain Valley, USA
BSCKII.Lê Minh
Bệnh viên Đại Học Y Dược TP.HCM
14:00 - 14:05 Giới thiệu chương trình
BSCKII. Lê Minh - Bệnh viên Đại Học Y Dược TP.HCM
14:05 - 14:30 Những lưu ý khi lựa chọn bệnh nhân Parkinson cho phẫu thuật kích thích não sâu
ThS.BS. Võ Ngọc Chung Khang - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
14:30 - 14:55 Quy trình phẫu thuật kích thích não sâu: Tầm quan trọng của lập kế hoạch trong phẫu thuật
BSCKII. Lê Thái Bình Khang - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
14:55 - 15:20 Lập chương trình kích thích não sâu: Các kỹ thuật hiện hành và cập nhật công nghệ Brainsense
TS.BS. Trần Ngọc Tài - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
15:20 - 15:30 Giải lao
 
15:30 - 16:15 Thực hành lập kế hoạch trong phẫu thuật kích thích não sâu
BSCKII. Lê Thái Bình Khang - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
ThS.BS. Trần Đình Văn, ThS.BS. Nguyễn Thanh Lâm
16:15 - 17:00 Thực hành lập trình kích thích não sâu: Các kỹ thuật hiện hành và công nghệ brainsense
TS.BS. Trần Ngọc Tài - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
ThS.BS. Nguyễn Anh Diễm Thuý, ThS.BS. Võ Ngọc Chung Khang, ThS.BS. Ngô Thị Huyền
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Hỏi Đáp - Bình luận

Gửi Câu hỏi/Bình luận: