Hội nghị Thần Kinh - Hội Thần kinh học Việt Nam

CHI TIẾT PHIÊN

Quay lại

TMS

WS3 | 14:00 - 17:00 | 02/08/2024 | HỘI TRƯỜNG C (PHÒNG HUẾ - HỘI AN)

Chủ tọa:

ThS.BS.Hoàng Tiến Trọng Nghĩa
Bệnh viện Quân Y 175
TS.BS.Lê Viết Thắng
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
14:00 – 14:10 Giới thiệu chương trình
ThS.BS. Hoàng Tiến Trọng Nghĩa - Bệnh viện Quân Y 175
14:10 - 14:30 Cơ chế hoạt động và an toàn trong thực hành TMS
BS. Lý Minh Đăng - Bệnh viện Quân Y 175
14:30 - 15:00 TMS trong điều trị đau
TS.BS. Lê Viết Thắng - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
15:00 - 15:30 rTMS trong điều trị sa sút trí tuệ
ThS.BS. Trần Thị Hoài Thu - Bệnh viện Quân Y 175
15:30 - 16:00 rTMS trong điều trị bệnh lý tâm thần
ThS.BS. Lê Hoàng Ngọc Trâm - Bệnh viện Quốc tế Pháp Việt
16:00 - 16:30 Thiết lập mô hình đơn vị TMS
BSCKI. Võ Ngọc Duy - Bệnh viện Quân Y 175
16:30 - 17:00 Thảo luận
 
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Hỏi Đáp - Bình luận

Gửi Câu hỏi/Bình luận: