Hội nghị Thần Kinh - Hội Thần kinh học Việt Nam

CHI TIẾT PHIÊN

Quay lại

EEG

WS2 | 14:00 - 17:00 | 02/08/2024 | HỘI TRƯỜNG B (PHÒNG HẠ LONG)

Chủ tọa:

GS.TS.BS.Pierre Jallon
Nguyên Phó trưởng khoa, Đơn vị EEG và Động kinh lâm sàng, Bệnh viện bang Geneve
PGS.TS.BS.Phan Việt Nga
Chủ tịch Hội Chống Động Kinh Việt Nam
14:00 - 14:15 Giới thiệu chương trình
PGS.TS.BS. Phan Việt Nga - Chủ tịch Hội Chống Động Kinh Việt Nam
14:15 - 14:45 Cơn động kinh toàn thể
GS.TS.BS. Pierre Jallon - Nguyên Phó trưởng khoa, Đơn vị EEG và Động kinh lâm sàng, Bệnh viện bang Geneve
14:45 - 15:00 Cơn động kinh cục bộ
ThS.BS. Nguyễn Duy Duẫn - Đại học Y Dược Huế
ThS.BS. Trần Thị Kim Anh
15:00 - 15:30 Giải lao
 
15:30 - 16:00 Cơn không phải động kinh Non-epileptic events (syncope, PNES, others)
GS.TS.BS. Lim Kheng Seang - University of Malaya, Malaysia
16:00 - 17:00 Thảo luận
 
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Hỏi Đáp - Bình luận

Gửi Câu hỏi/Bình luận: