Hội nghị Thần Kinh - Hội Thần kinh học Việt Nam

CHI TIẾT PHIÊN

Quay lại

SIÊU ÂM THẦN KINH CƠ

WS1 | 13:30 - 17:30 | 02/08/2024 | HỘI TRƯỜNG A (PHÒNG SÀI GÒN)

Chủ tọa:

GS.TS.BS.Nortina Shahrizaila
University of Malaya, Malaysia
PGS.TS.BS.Nguyễn Lê Trung Hiếu
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
13:30 – 13:45 Giới thiệu về siêu âm thần kinh cơ
GS.TS.BS. Nortina Shahrizaila - University of Malaya, Malaysia
13:45 - 14:00 Cách thiết lập thiết bị siêu âm căn bản
ThS.BS. Hồ Ngọc Tú - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
14:00 - 14:15 Nguyên lí cơ bản của siêu âm dây thần kinh chi trên
BSCKII. Lê Quang Khang - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
14:15 - 14:30 Nguyên lí cơ bản của siêu âm dây thần kinh chi dưới
GS.TS.BS. Nortina Shahrizaila - University of Malaya, Malaysia
14:30 - 15:00 Giải lao
 
15:00 - 15:30 Thực hành siêu âm dây thần kinh giữa và trụ
BSCKII. Lê Quang Khang - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
15:30 - 16:00 Thực hành siêu âm dây thần kinh chày và mác
ThS.BS. Hồ Ngọc Tú - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
16:00 - 17:20 Thực hành (4 nhóm): Trạm 1: Siêu âm dây thần kinh giữa (20 phút) - Trạm 2: Siêu âm dây thần kinh trụ (20 phút) - Trạm 3: Siêu âm dây thần kinh mác (20 phút) - Trạm 4: Siêu âm dây thần kinh chày (20 phút)
 
17:20 - 17:30 Thảo luận
 
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Hỏi Đáp - Bình luận

Gửi Câu hỏi/Bình luận: