Hội nghị Thần Kinh - Hội Thần kinh học Việt Nam

CHI TIẾT PHIÊN

Quay lại

RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG

RLVD | 10:00 - 11:40 | 03/08/2024 | HỘI TRƯỜNG D (PHÒNG ĐÀ NẴNG)

Chủ tọa:

GS.TS.BS.Daniel Trương
The Parkinson’s and Movement Disorder Institute, Fountain Valley, USA
TS.BS.Trần Ngọc Tài
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
10:00 - 10:25 Chẩn đoán và điều trị bệnh Parkinson giai đoạn sớm: Cập nhật thực hành ở Việt Nam
ThS.BS. Đặng Thị Huyền Thương - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
10:25 - 11:50 Chẩn đoán và điều trị nội khoa bệnh Parkinson giai đoạn muộn: Cập nhật thực hành ở Việt Nam
TS.BS. Trần Ngọc Tài - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
10:50 - 11:15 Cập nhật điều trị botulinum toxin trong các bệnh thần kinh
ThS.BS. Lê Thị Mỹ - Đại học Y Hà Nội
11:15 - 11:40 Rối loạn vận động vùng hàm miệng
TS.BS. Võ Nguyễn Ngọc Trang - Bệnh viện Ngoại Thần Kinh Quốc Tế TP.HCM
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Hỏi Đáp - Bình luận

Gửi Câu hỏi/Bình luận: