Hội nghị Thần Kinh - Hội Thần kinh học Việt Nam

Danh sách Chủ tọa và Báo cáo viên

Danh sách Chủ tọa

(*) sắp xếp Tên theo vần ABC

Tìm kiếm:
# Họ và tên (*)
1
ThS.BS. Lê Thụy Minh An
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
2
GS.TS.BS. Nguyễn Văn Chương
Chủ tịch Hội Chống Đau Hà Nội
3
PGS.TS.BS. Nguyễn Hữu Công
Chủ tịch Hội Thần Kinh Học Việt Nam
4
GS.TS.BS. Lê Quang Cường
Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội Giáo dục Y học Việt Nam
5
GS.TS.BS. Daniel Trương
The Parkinson’s and Movement Disorder Institute, Fountain Valley, USA
6
PGS.TS.BS. Nguyễn Minh Hiện
Chủ tịch Hội Đột Quỵ miền Bắc
7
PGS.TS.BS. Nguyễn Lê Trung Hiếu
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
8
PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng
Đại học Y Hà Nội
9
TS.BS. Nguyễn Thị Thu Huyền
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
10
GS.TS.BS. Pierre Jallon
Nguyên Phó trưởng khoa, Đơn vị EEG và Động kinh lâm sàng, Bệnh viện bang Geneve
11
PGS.TS.BS. Võ Hồng Khôi
Bệnh viện Bạch Mai
12
PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Liệu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
13
BSCKII. Lê Minh
Bệnh viên Đại Học Y Dược TP.HCM
14
PGS.TS.BS. Phan Việt Nga
Chủ tịch Hội Chống Động Kinh Việt Nam
15
ThS.BS. Hoàng Tiến Trọng Nghĩa
Bệnh viện Quân Y 175
16
GS.TS.BS. Nortina Shahrizaila
University of Malaya, Malaysia
17
PGS.TS.BS. Nhữ Đình Sơn
Học viện Quân Y
18
TS.BS. Trần Ngọc Tài
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
19
TS.BS. Trần Công Thắng
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
20
TS.BS. Nguyễn Bá Thắng
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
21
TS.BS. Lê Viết Thắng
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
22
GS.TS.BS. Nguyễn Văn Thông
Chủ tịch Hội Đột Quỵ Việt Nam
23
TS.BS. Lê Văn Tuấn
Tổng thư ký Hội Thần Kinh Học Việt Nam
24
GS.TS.BS. Umapathi Thirugnanam
National Neuroscience Institute, Singapore
25
TS.BS. Lê Thị Khánh Vân
Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM

Danh sách Báo cáo viên

(*) sắp xếp Tên theo vần ABC

Tìm kiếm:
# Họ và tên (*)
1
ThS.BS. Lê Thụy Minh An
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
2
BSCKI. Lê Hoàng Bảo
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
3
BSCKI. Phan Công Chiến
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
4
BS. Lý Minh Đăng
Bệnh viện Quân Y 175
5
ThS.BS. Nguyễn Duy Duẫn
Đại học Y Dược Huế
6
ThS.BS. Bùi Hoàng Tuấn Dũng
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
7
BSCKI. Võ Ngọc Duy
Bệnh viện Quân Y 175
8
BS. Nguyễn Đức Hòa
Bệnh viện Nhi Đồng 2
9
PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng
Đại học Y Hà Nội
10
BSCKII. Đinh Huỳnh Tố Hương
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
11
ThS.BS. Võ Ngọc Chung Khang
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
12
BSCKII. Lê Quang Khang
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
13
BSCKII. Lê Thái Bình Khang
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
14
ThS.BS. Phan Hoàng Phương Khanh
Bệnh viện Ngoại Thần Kinh Quốc Tế TP.HCM
15
GS.TS.BS. Christian Korff
Hôpitaux Universitaires de Genève
16
GS.TS.BS. Lim Kheng Seang
University of Malaya, Malaysia
17
BS. Phạm Thị Ngọc Linh
Bệnh viện Bạch Mai
18
BS. Trương Huệ Linh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
19
TS.BS. Nguyễn Tuấn Lượng
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
20
GS. Abramowicz Marc
Hôpitaux Universitaires de Genève
21
ThS.BS. Lê Thị Mỹ
Đại học Y Hà Nội
22
BS. Lê Trần Ánh Ngân
Bệnh viện Nhi Đồng 2
23
ThS.BS. Hoàng Tiến Trọng Nghĩa
Bệnh viện Quân Y 175
24
BS. Nguyễn Đình Nguyên
Bệnh viện Đà Nẵng
25
BS. Đào Thị Nguyệt
26
GS.TS.BS. Nortina Shahrizaila
University of Malaya, Malaysia
27
BSNT. Phan Duy Phúc
28
TS.BS. Nguyễn Hồng Quân
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
29
BS. Phạm Thị Ngọc Quyên
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
30
GS.TS.BS. NV Ramani
Raffles Neuroscience Centre, Raffles Hospital, Singapore
31
TS.BS. Lê Viết Thắng
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
32
BSNT. Phạm Xuân Thắng
Bệnh viện Bạch Mai
33
PGS.TS.BS. Nguyễn Huy Thắng
Bệnh viện Nhân Dân 115
34
TS.BS. Trần Công Thắng
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
35
TS.BS. Nguyễn Bá Thắng
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
36
BSCKII. Bùi Phương Thảo
Bệnh viện Bạch Mai
37
ThS.BS. Hồ Hữu Thật
Bệnh viện An Bình
38
BSCKI. Lê Quang Thiện
Bệnh viện Đà Nẵng
39
ThS.BS. Trần Thị Hoài Thu
Bệnh viện Quân Y 175
40
PGS.TS.BS. Nguyễn Đức Thuận
Bệnh viện Quân Y 103 – Học Viện Quân Y
41
ThS.BS. Đặng Thị Huyền Thương
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
42
ThS.BS. Lê Văn Thủy
Bệnh viện Trường Đại Học Y Hà Nội
43
PGS.TS.BS. Nguyễn Đình Toàn
Trường Đại học Y Dược Huế
44
ThS.BS. Phan Văn Toàn
Bệnh viện Bạch Mai
45
ThS.BS. Lê Hoàng Ngọc Trâm
Bệnh viện Quốc tế Pháp Việt
46
BSCKII. Tống Mai Trang
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
47
TS.BS. Võ Nguyễn Ngọc Trang
Bệnh viện Ngoại Thần Kinh Quốc Tế TP.HCM
48
BS. Đồng Thị Thu Trang
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
49
ThS.BS. Nguyễn Quốc Trung
Bệnh viện Nhân Dân 115
50
ThS.BS. Hồ Ngọc Tú
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
51
TS.BS. Lê Văn Tuấn
Tổng thư ký Hội Thần Kinh Học Việt Nam
52
TS.BS. Trần Quang Tuyến
Bệnh viện Ngoại Thần Kinh Quốc Tế TP.HCM
53
BS. Nguyễn Thị Vân
Bệnh viện Nhi Trung Ương
54
ThS.BS. Đoàn Văn Anh Vũ
Bệnh viện Quân Y 175
55
ThS.BS. Huỳnh Thị Như Ý
Bệnh viện Quân Y 175