Hội nghị Thần Kinh - Hội Thần kinh học Việt Nam

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TẠI HẠ LONG

Để thuận tiện trong quá trình di chuyển tại Hạ Long, quý vị có thể di chuyển bằng taxi, với hệ thống các hãng taxi Quảng Ninh phủ khắp thành phố sẽ giúp quý khách di chuyển thuận tiện trong quá trình tham dự Hội nghị.

  • Taxi Mai Linh Hạ Long

         SĐT: 0203.628.628

  • Taxi Thịnh Hưng 

         SĐT: 0203.3616.161

  • Taxi Sao Mai 

         SĐT: 0203.3822.822

  • Taxi Sao Quảng Ninh 

         SĐT: 0203.822.822

  • Taxi Quảng Ninh Hạ Long

         SĐT: 0203.3656.656

  • Giá tham khảo:

Xe 4 chỗ: 12.000VNĐ/km (2km đầu tiên) và 6.000VNĐ cho mỗi km tiếp theo.

Xe 7 chỗ: 14.000VNĐ/km (2km đầu tiên) và 8.000VNĐ cho mỗi km tiếp theo.

         Đi đường xa có thể thương lượng với hãng để được giảm giá.

Ngoài phương tiện taxi như trên, khách hàng có thể di chuyển bằng dịch vụ GrapCar trên ứng dụng Grap