Hội nghị Thần Kinh - Hội Thần kinh học Việt Nam

THƯ MỜI TÀI TRỢ

THƯ MỜI THAM GIA VÀ TÀI TRỢ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY

Hội Thần Kinh Học Việt Nam xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng. Chúng tôi trân trọng thông báo về kế hoạch tổ chức Hội Nghị Khoa Học Toàn Quốc Thường Niên 2024 như sau:

  Thời gian dự kiến: Ngày 02 - 04 tháng 08 năm 2024

  Địa điểm dự kiến: Thành phố Hạ Long

Hội nghị dự kiến đón tiếp 600 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, các nhà quản lý y tế, lãnh đạo các bệnh viện và các đồng nghiệp trong nước và quốc tế. Hội nghị là một dịp quý giá để các bác sĩ cùng cập nhật, trao đổi các kiến thức chuyên môn, báo cáo những thành tựu đạt được và các vấn đề liên quan cập nhật trong thời gian qua. Đồng thời, đây cũng là kênh truyền thông hiệu quả giúp các công ty, các hãng dược phẩm, sản phẩm dinh dưỡng có thể quảng bá hình ảnh và sản phẩm của mình đến với khách hàng và xã hội.

Để góp phần vào sự thành công của sự kiện quan trọng này, Ban tổ chức trân trọng kính mời và mong nhận được sự cộng tác và tham gia tài trợ của Quý Công ty cho Hội nghị. Các hình thức tài trợ có thể bằng tiền mặt hoặc hiện vật, v.v. Về phía mình, chắc chắn Quý Công ty sẽ nhận được những quyền lợi tương ứng (Thông tin chi tiết về hình thức tài trợ, quyền lợi và quảng bá Quý Công ty vui lòng liên hệ Ban tổ chức).    

  Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

           - PGS.TS. Nguyễn Hữu Công -  Chủ Tịch Hội

             SĐT: 0903 332 034          Email: nguyenhuucong31121954@gmail.com

           - TS.BS. Nguyễn Lê Trung Hiếu – Phụ trách chuyên môn

              SĐT: 0908 393 616          Email: ngletrunghieu@gmail.com

           - ThS.BS. Hoàng Tiến Trọng Nghĩa – Phụ trách chuyên môn

             SĐT: 0976 035 999          Email: dr.hnghia@gmail.com

           - Ms. Tôn Thị An - Nhân viên hỗ trợ

             SĐT: 0828 180 893          Email: an.ton@hoavietmedia.com

Ban tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời và rất mong nhận được sự cộng tác và tham gia tài trợ của Quý Công ty.

  Xin trân trọng cảm ơn!