Hội nghị Thần Kinh - Hội Thần kinh học Việt Nam

Quyền lợi của Hội viên Hội thần kinh học Việt Nam

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

Về pháp lý: Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Về chuyên môn, nghiệp vụ:

 1. Được cập nhật thông tin về các hội thảo và các khóa đào tạo trong nước và quốc tế nhằm cập nhật kiến thức trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị bệnh theo chuyên môn thần kinh;
 2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội và được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức;

Các lợi ích khác:

 1. Giảm phí tham dự một số Hội nghị khoa học;
 2. Giảm phí tham dự đối với một số lớp CME;
 3. Nhận miễn phí Tạp Chí Thần Kinh;

TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
 3. Không ngừng nâng cao kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chăm sóc và điều trị bệnh thần kinh.
 4. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.
 5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.
 6. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội

PHÍ HỘI VIÊN

Hội viên cần đóng phí hội viên là 200,000 đồng/hội viên/năm. Mời Quý vị vào đây để đăng ký làm Hội viên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Ms. Thoa - 0946 136 458